Kara dla Getin Noble Banku nałożona przez UOKiK

Getin Noble Bank został ukarany karą w wysokości 1,7 miliona złotych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za to, że niezgodnie z ustawa reklamował swoje produkty kredytowe. Chodzi tu głównie o reklamę kredytu konsolidacyjnego z 2015 roku, w której, według urzędu, zbyt krótko wyświetlono teksty w spocie telewizyjnym i znaczące informacje wpisano tam zbyt małą czcionką. Reklama dotyczyła kampanii „5% niższa rata”.

Według opinii prezesa UOKiK bank zobowiązany był do dopilnowania, by wyświetlany komunikat nie mógł być niezauważony i przez to nie mógł wprowadzać konsumentów w błąd lub pozostawić w niewiedzy co do kryteriów promocyjnej oferty i zasad dotyczących konkretnego produktu. Wedle ustawowego obowiązku komunikaty takie powinny zawierać przede wszystkim (zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim):

– oprocentowanie nominalne,
– RRSO
– całkowitą kwotę kredytu
– okres trwania umowy
– wysokość rat
– całkowitą kwotę do zapłaty przez klienta.

Co więcej dane powyższe muszą być przedstawiane w sposób zrozumiały i na tyle długo wyświetlane, by potencjalny klient mógł bez problemu zapoznać się z ww. zapisami. Nie ogranicza się ten zapis wyłącznie do materiałów drukowanych, ale i spotów reklamowych w telewizji czy Internecie, czego bank Getin Noble nie dopilnował.

Poza tym UOKiK podnosił, że przykład pokazany w spocie nie ułatwił konsumentom porównania danej oferty z innymi, w innych bankach. Ustawa skazuje, że powinien być on przygotowany w oparciu o warunki odnoszące się do co najmniej 2/3 umów zawieranych, a kredyt konsolidacyjny Getin Noble Banku pokazywał zaledwie dwa przykłady – z ubezpieczeniem i bez niego.

Oczywiście bank odniósł się do argumentów UOKiK, zaprzestał stosowania tych praktyk i zobowiązał się do rekompensaty. Zatem kredytobiorcy korzystający z reklamowanego produktu „5% niższa rata” którzy zawarli umowę w okresie emisji spotu telewizyjnego tj. w okresie od 1 do 28 czerwca 2015 roku i 14 dni po jego zakończeniu mogą liczyć na obniżenie oprocentowania albo zwrot odsetek uregulowanych w ciągu ostatnich 6 miesięcy spłaty zobowiązania.

Tags:

About Marcin Zasik

Afiliant, analityk produktów bankowych i pozabankowych; redaktor sieci portali o tematyce finansowej i ubezpieczeniowej.

Comments are closed.

Kredyt mieszkaniowy nr 1SPRAWDŹ
+